2021 Championship
Fixtures & Results
10.7  KUOPIO RC - SHAMROCKS​ 22-51
24.7  SHAMROCKS - HELSINKI RC  8-45
14.8 JYVÄSKYLÄ - SHAMROCKS 26-21
28.8  SHAMROCKS - EAGLES 19-10
4.9 WARRIORS - SHAMROCKS 36-12

18.9  SEMI FINAL: HELSINKI RC - SHAMROCKS  20-10